Komu mohu posílat emaily, abych neporušil zákon?

Rádi byste svým zákazníkům posílali newslettery – tedy emaily s nabídkami a informacemi, ale nejste si jistí, kdy je to legální? Přečtěte si zásady, kdy je možné emailing používat a kdy ne.


Pokud byste si udělali databázi emailových firem a začali na ni posílat obchodní sdělení, dopustili byste se protiprávního jednání. Pokud by Vás tak někteří z adresátů nahlásili Úřadu na ochranu osobních údajů, mohli byste dostat poměrně citelnou pokutu. Adresáti by také pravděpodobně vaše zprávy označovali jako SPAM a tím pádem by se začala pošta z vaší emailové adresy zobrazovat jako spam (a padat do příslušné složky) i když budete posílat standardní emaily jiným lidem.

 

Kdy tedy mohu emaily posílat?

Jsou 2 možnosti:
1) Pokud nám dá někdo souhlas se zasíláním (tzv. opt –in) – tedy přihlásí se k odběru třeba na našich webových stránkách, při nákupu v eshopu, podepsáním dokumentu se souhlasem apod.
2) Pokud získáme email zákazníka v souvislosti s prodejem výrobků/služeb. V takovém případě můžeme na email posílat sdělení za dvou podmínek:
a) budeme v nich nabízet pouze své obdobné výrobky nebo služby
b) příjemce bude mít možnost zasílání odmítnout
Závěr: pokud emailovou adresu získáme z obchodního styku, tak nemusíme mít souhlas. Pokud však souhlas mít budeme, bude to jistější.

 

Další zdroje pro posílání emailingů

Obchodní sdělení lze šířit pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas (tzv. opt-in).
Výjimkou je situace, kdy osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby. Pak může tato osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl (tzv. opt-out).
Zdroj

 

Pravidla pro šíření obchodních sdělení

ZIS stanoví v § 7, že obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky pouze za podmínek stanovených ZIS a tyto podmínky jsou poměrně přísné. Ve vztahu k šíření obchodních sdělení mohou dle ZIS nastat v podstatě dvě situace.
a) Obchodní sdělení budou zasílána stávajícím zákazníkům
ZIS dává v § 7 odst. 3 možnost zasílat stávajícím zákazníkům obchodní sdělení za předpokladu, že budou splněny tyto tři podmínky:
šiřitel získá v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby v souladu se ZOU od svých zákazníků tzv. podrobnosti elektronického kontaktu, čímž se zřejmě rozumí (ZIS pojem “elektronický kontakt” nedefinuje) např. e-mail či telefonní číslo pro zasílání SMS,
šiřitel jim bude nabízet pouze své vlastní obdobné výrobky a služby,
příjemce bude mít jasnou a zřetelnou možnost při zaslání každé jednotlivé zprávy zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma, jednoduchým způsobem nebo na účet šiřitele.
Zdroj

O nás

Profesně se zabývám internetovým marketingem a také mobilní reklamou. Žiju v Brně.