Jak zadávat firemní zápis do vyhledávačů?

Pozn: Tento článek byl psán pro Lupu, kde vyšel 26.2.2007


O placeném zápisu ve vyhledávači asi začne každá firma přemýšlet jako o jedné z prvních možností, jak se na internetu zviditelnit. Firma může takový zápis pořídit zdarma, nebo za něj utratit desetitisíce i více. Jak tedy postupovat při pořizování takového zápisu?

Vraťme se na chvíli do minulosti – do doby, kdy ještě nikdo nevěděl, co je to fulltextové vyhledávání na internetu. Někdy zhruba před deseti lety vznikl Seznam.cz jako katalog webových stránek, později i firem a následovaly ho další katalogy, mezi jinými Centrum a Atlas. Když před pár lety začaly přidávat vyhledávání v popiscích firemních zápisů a později přidaly i fulltextové prohledávání celých webových stránek, pracně vybudované katalogy firem samozřejmě nesmazaly, protože mnoho lidí v nich stále vyhledává. Jsou to takové propracovanější zlaté stránky na internetu s více informacemi o hledané firmě.

A protože mnoho lidí používá tyto katalogy (jako např. Firmy.cz) pro vyhledávání informací o firmách, ty by se v nich rády zobrazovaly na co nejviditelnějších místech. Protože všechny firmy nemohou být zobrazeny na nejlepších pozicích, jsou zobrazovány podle částky, které jsou ochotny utratit za inzertní pozice. V oborech, ve kterých je hodně konkurenčních firem, to s přehledem mohou být i částky převyšující 100 tis. Kč. za rok. Jak má tedy firma postupovat při zjišťování, jestli by pro ni byl placený zápis zajímavý?

Pozn.: Protože vyhledávací služby na Seznamu, včetně katalogů, jsou v ČR zdaleka nejpoužívanější, což dokazuje i tento výzkum, budu mu věnovat větší pozornost než katalogům ostatních vyhledávačů a příklady uvádět pro něj.

Abyste nekupovali zajíce v pytli

Nejdříve si ukažme, jak vypadají katalogy firem jednotlivých vyhledávačů např. v sekci firem, nabízejících zprostředkování práce na Seznamu, Centru a Atlasu.

Pro to, abyste byli schopni posoudit, jestli se vám vyplatí za zobrazování v sekcích platit, je třeba vědět, kolik návštěvníků do nich zavítá a může tedy vaši firmu najít. To je poměrně jednoduché u Seznamu (jehož katalog firem je nově přesunut pod doménu Firmy.cz), který se za návštěvnost nestydí. Pokud se nacházíte v konkrétní sekci (viz např. sekci „Trh práce“ ) a sjedete na konec stránky, najdete zde odkaz „Návštěvnost kategorie“:

Obr.: Příklad odkazu, vedoucího na návštěvnost kategorie; Zdroj: Seznam.cz/ Firmy.cz

Ten vás zavede na stránku zobrazující návštěvnost této sekce s průměrnou denní a měsíční statistikou návštěv, kterou můžete zjistit až na úroveň jednotlivých krajů a okresů.

Je smutné, že Centrum i Atlas návštěvnost svých oborových sekcí nezveřejňují, ale konec konců k tomu mají i důvod – v porovnání se Seznamem, který se snaží svým uživatelům nabízet kvalitní vyhledávání a jeho uživatelé na Seznamu opravdu hledají, by mohly jejich statistiky vypadat nezajímavě. V praxi lze opravdu vysledovat určitý nepoměr přístupů z katalogů těchto tří vyhledávačů při použití srovnatelných zápisů ve stejných sekcích, a to až v poměru 80 % přístupů ze Seznamu a po deseti procentech z Centra a Atlasu. Pro firmu je tedy přínosnější investovat v podobném poměru i do firemních zápisů na jednotlivých vyhledávačích (i když v různých oborech se ideální rozložení může mírně lišit), o tom ale později.

Upřesnění: Tento článek se věnuje pouze specifickému reklamnímu produktu, a to firemním zápisům. Dalším podobným produktům, jako jsou přednostní výpisy v sekcích a na klíčové slovo, se budeme věnovat v dalším článku z tohoto seriálu. Pro správné pochopení je však nutné definovat rozdíly mezi firemním zápisem a přednostním výpisem v sekci: přednostní výpisy jsou vždy na předních 3-6ti místech v sekci a jsou graficky odlišeny, jejich ceny jsou vyšší. Pod nimi následují firemní zápisy, kterým se věnuje tento článek a specifika jejich řazení si vysvětlíme níže.

Teď si přibližme, jak vypadají placené zápisy na třech nejpoužívanějších vyhledávačích v ČR.

Placené zápisy na Seznamu

Seznam je s přehledem nejpoužívanější vyhledávač u nás, a proto je zde největší potenciál přístupů na vaše stránky z jeho katalogu. Zároveň však musíte více investovat, aby váš zápis nezapadl v konkurenci těch ostatních.

Seznam, resp. Firmy.cz nabízí tyto druhy firemních zápisů (sestupně podle ceny a exklusivity pozice):

EXKLUSIVE (zařazení až ve 3 oborech, logo, 5 zvýrazněných poboček, fotogalerie) – cena 17900 Kč bez DPH/rok

STANDARD (zařazení ve 2 oborech, logo, 3 pobočky, fotogalerie) – cena 9900 Kč bez DPH/rok

ZÁPIS S LOGEM (zařazení v jednom oboru, logo, foto) – cena 4900 Kč bez DPH/rok

ZÁKLADNÍ (zařazení v jednom oboru, foto) – cena 1900 Kč bez DPH/rok

NEGARANTOVANÝ (zařazení v jednom oboru) – zdarma

Seznam je známý tím, že důrazně dbá na charakter popisku. Pokud do něj plánujete pouze vyjmenovat klíčová slova, tak nepochodíte – budete muset vymyslet logicky znějící věty se slovesy. Zde najdete ostatní pravidla zápisů.

Dříve byly zápisy řazeny podle tohoto schématu: nejdříve firmy se zápisem Exklusive podle názvu firmy od A do Z, následovány firmami se zápisem Standard zase podle abecedy atd. až po firmy s Negarantovaným zápisem. Nyní však funguje pravidlo „kdo víc zaplatí, ten se bude zobrazovat výše“, což je průkaznější a už se alespoň „nerojí“ firmy se zápisem Exklusiv, jejichž název „náhodou“ začínal na cifru nebo dokonce na tečku, aby se zobrazovaly výše než ostatní (k řazení docházelo podle pořadí prvního znaku názvu firmy v ASCII tabulce). Do hodnoty, která určuje pořadí firemních zápisů, se kromě nich započítává i hodnota zaplacených přednostních zápisů v sekcích a na klíčová slova a další reklamní produkty katalogu. Bohužel (pro velké klienty) se nezohledňuje hodnota velkých bannerových reklamních kampaní na Seznamu, příp. na Novinkách, a tak přesto, že velká společnost na Seznamu proinzeruje miliony, nepomůže jí to, pokud nevkládá velké množství finančních prostředků také do firemních zápisů.

Placené zápisy na Centru

Centrum má velký výběr firemních zápisů. Podle ceny a důležitosti by byly seřazeny takto:

FIREMNÍ PROFIL (zápis do 4 sekcí, logo, titulek tučně) – cena 18900 Kč bez DPH ročně

ZÁPIS S LOGEM A TŘEMI OBRÁZKY (zápis do 3 sekcí, logo, titulek tučně) – cena 15900 Kč bez DPH ročně

ZÁPIS S LOGEM (zápis do 3 sekcí, logo) – cena 12900 Kč bez DPH ročně

REGIONÁLNÍ ZÁPIS (zápis do 2 sekcí) – cena 9900 Kč bez DPH ročně

ZÁKLADNÍ ZÁPIS (zápis do 2 sekcí) – cena 5900 Kč bez DPH ročně

KONTAKTNÍ ZÁPIS (zápis do 2 sekcí) – cena 2900 Kč bez DPH ročně

BEZPLATNÝ ZÁPIS (zápis do 1 sekce) – zdarma

Pokud budete potřebovat detailnější informace o jednotlivých zápisech, budete si muset pozvat obchodního zástupce Centra, na webových stránkách je nenaleznete. Zajímavé je, že nejvyšší zápis na Centru je dokonce dražší, než na Seznamu, aniž by Centrum bylo schopné tuto cenu kompenzovat návštěvností. Obecné informace o firemních zápisech na Centru najdete v příslušné sekci portálu.

Placené zápisy na Atlasu

U třetího portálu v pořadí můžete využít těchto druhů zápisů (sestupně podle ceny a kvality):

BRAVO+ (zařazení ve čtyřech oborech, logo, 5 poboček s mapovými vrstvami, multimediální soubory) – cena 11680 Kč bez DPH/rok

BRAVO (4 obory, logo, 5 poboček) – cena 7680 Kč bez DPH/rok

PROMO (3 obory, logo, 4 pobočky) – cena 4860 Kč bez DPH/rok

PRIMA (1 obor, 1 pobočka) – cena 1890 Kč bez DPH/rok, ale samostatně je neprodejný

BEZPLATNÝ ZÁPIS do jednoho oboru

Na Atlasu se zápisy řadí podle jejich hodnoty, tzn. nejdříve Bravo, poté Promo atd.

Další výhody zápisů v katalogu

Každý ze standardních firemních zápisů v katalogu (ne vždy však z přednostních výpisů na klíčová slova) zároveň dokáže zajistit kvalitní zpětný odkaz na váš web. To je příznivé z hlediska SEO (optimalizace pro vyhledávače) a vyplatí se proto koncipovat text zápisu tak, aby obsahoval klíčová slova, na která byste chtěli, aby vás uživatelé našli ve vyhledávačích. To je ale téma pro jinou kapitolu.

Jak tedy na zápisy do vyhledávačů?

Osobně jsem velkým příznivcem registrací do katalogů vyhledávačů, jsou totiž schopny přivést na firemní web vysoké procento motivovaných návštěvníků. Pokud firma provozuje cestovní kancelář a zaregistruje se do sekce „Cestovní kanceláře se specializací na Itálii“, těžko si představit, že přes tento zápis přjde na firemní stránky návštěvník, který hledal něco úplně jiného.

Pro zvýšení úspěšnosti zápisu je vhodné nechat se zařadit do co nejhlubších sekcí, ve kterých je sice nižší návštěvnost, ale zase méně firem než na těch obecnějších a navštěvovanějších úrovních. Tzn. nechat se zařadit nejen do sekce „Cestovní kanceláře“, ale i do „Cestovní kanceláře se specializací na Itálii“.

Při výběru typu zápisu je třeba zhodnotit konkurenci a to, kolik sekcí byste rádi pokryli. Pokud je konkurence v oboru vysoká, donutí vás investovat více, abyste ji předstihli. Pokud provozujete cestovní kancelář podle našeho příkladu, bude pro vás zajímavé (ale taky dražší) investovat do pořízení více hlubších sekcí, např. pokrýt všechny sekce pro cestovní kanceláře specializující se na Itálii, Řecko, Chorvatsko a další země, do kterých prodáváte zájezdy. Všimněte si, že pokud někdo na Seznamu hledá klíčové sousloví „zájezdy Itálie“, na pravé straně je mu nabídnut odkaz do sekce „Cestovní kanceláře specializující se na Itálii“ (odkaz Zájezdy do Itálie).

Obr.: Příklad propojení Seznam.cz a Firem.cz

A jedna rada na závěr: pokud si zaplatíte firemní zápis tak, abyste se zobrazovali až na druhé nebo další stránce, zamyslete se nad tím, jestli neinvestovat do jiného způsobu propagace. Málokterý uživatel se prokouše až k vašemu odkazu a zde utracené peníze je možno využít vhodnějším způsobem, např. investicí do kontextové reklamy.

Ilustrační příklady

Pro ilustraci si ještě předveďme dva jednoduché příklady zápisů do vyhledávačů:

Firma prodávájící mobilní telefony

Předpokládejme firmu, která už nějakou dobu úspěšně působí v oboru prodeje mobilních telefonů a má tedy určitý rozpočet pro internetové marketingové výdaje. Takových firem je však nemálo a proto bude muset investovat větší finanční prostředky k tomu, aby se zobrazovala mezi prvními. Pokud by si zvolila zápis typu Exklusive na Seznamu v sekci „Prodej mobilních telefonů“, zobrazovala by se odhadem na 3. stránce výpisů firem, tzn. kolem 50-60 pozice. Zobrazovat se na první straně by firmu stálo přes 50tis. Kč, pokud by chtěla být mezi prvními, určitě by se investovaná částka musela pohybovat v šestimístných cifrách.

Živnostník provozující skiservis

Na opačnou stranu bychom mohli uvést příklad majitele plzeňského skiservisu. Na Seznamu v sekci Skiservisy není jediný provozovatel opravny lyží z Plzně. Při současné návštěvnosti sekce cca 100 návštěvníků pro celou ČR by se dalo očekávat, že pár uživatelů s lyžemi v neutěšeném stavu se může z Plzně najít. Opraváři tak stačí, aby si nechal zdarma zaregistrovat negarantovaný zápis do této sekce a může mít pár zajímavých zakázek denně. Takové příklady je samozřejmě možné najít i na Centru a Atlasu. Jen o nich vědět…

Pozn: Tento článek byl psán pro Lupu, kde vyšel 26.2.2007

O nás

Profesně se zabývám internetovým marketingem a také mobilní reklamou. Žiju v Brně.